Το επενδυτικό κεφάλαιο Norges Bank Investment Management (NBIM) που ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας είναι ο αγοραστής των πακέτων που έχουν πραγματοποιηθεί στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου από την προηγούμενη Πέμπτη, σύμφωνα με απολύτως ασφαλείς πληροφορίες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει αποκτήσει ποσοστό που φθάνει το 1,1% του μετοχικού κεφαλαίου.

Το NBIM αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές περί τα 385 δισ. δολάρια και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια της Ευρώπης. Επενδύει στρατηγικά κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε ό,τι αφορά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία (τέλος 2010) έχει ήδη συμμετοχές στην Αγροτική Τράπεζα (0,37%), την Alpha Bank (1,94%), την Eurobank (1,54%), την Marfin (1,31%), την Τράπεζα Πειραιώς (1,56%) και την Εθνική (1,47%).

Η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας προχώρησε στην ίδρυση του συγκεκριμένου κλάδου asset management προκειμένου να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του Κυβερνητικού συνταξιοδοτικού κεφαλαίου αλλά και τα συναλλαγματικά αποθέματα της. Βασική αρχή του κεφαλαίου είναι ότι επενδύει μόνον στο εξωτερικό με στόχο να αποφύγει την «υπερθέρμανση» της Νορβηγικής οικονομίας και να την θωρακίσει από τις αναταράξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Είναι εντυπωσιακό, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο capital.gr, το γεγονός ότι σύμφωνα με τις αρχές του επενδυτικού κεφαλαίου, είναι υπεύθυνο για να επενδύει τα κέρδη από τον ορυκτό πλούτο της χώρας με τέτοιο τρόπο ώστε να επωφεληθούν και οι επερχόμενες γενεές από τα αποθέματα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα σπαταληθεί όλος ο πλούτος από την παρούσα γενιά.