Ολοκληρώνεται σήμερα  στα νησιά Εβρίδες στην Σκωτία η τέταρτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραμμα ISLE – PACT το «Σύμφωνο των Νησιών» με την συμμετοχή και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνάντηση που ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, τα νησιά Εβρίδες της Σκωτίας, η Μαδέρα, οι Αζόρες, οι Βαλλεαρίδες, η Κύπρος, τα νησιά του Αιγαίου, το σουηδικό νησί Γκότλαντ, τα Κανάρια νησιά, η Μάλτα, η Σαρδηνία και το Νησί Σάμσο της Δανίας. Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νησιά με κατάλληλες δραστηριότητες

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη Νησιωτικών Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας με γνώμονα την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων αειφορίας και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί το δεσμευτικό κείμενο που έχει υπογραφεί από όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους των ευρωπαϊκών νησιών στις Βρυξέλλες την 24 Μαρτίου 2010.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης συμμετείχε στην παραπάνω συνάντηση και υπέγραψε το σχετικό κείμενο.

Τα οφέλη του έργου είναι η σταθερή βελτίωση των τοπικών οικονομικών συνθηκών με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καινοτόμων δραστηριοτήτων, ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής αειφορίας και αποφυγής της αλλαγής του κλίματος μέσω αύξησης των πράσινων επενδύσεων και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων και πολιτών.