Οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο της επένδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην «Στρογγυλή κορυφή» (Στρογγυλό κεφάλι) από την «Αιολική Μουσούρων», εγκρίθηκαν με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Θανάση Καρούντζου.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη 21/9 και την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr, ο κ.Καρούντζος αποφάσισε :

«Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον Κύριο του Έργου, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ΑΠΕ: «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW αιολικά και 5MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», Δήμων Πλατανιά & Κανδάνου – Σελίνου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.».

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού – Aντλητικού – Υδροηλεκτρικού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW Αιολικά και 5MW Υδροηλεκτρικό - Aντλητικό στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» των Δήμων Μουσούρων και Ανατολικού Σελίνου, Νομού Χανίων: Αναστρέψιμο Υδροηλεκτρικό Έργο 5MW. Αιολικό Πάρκο ισχύος 5,1MW.

Συνολικά το έργο περιλαμβάνει:

Την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 5,1ΜW το οποίο θα αποτελείται από 6 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 850ΚW έκαστη, τύπου V52, οριζόντιου άξονα, τριπτέρυγες, με ύψος 49m και διάμετρο φτερωτής 52m, της δανέζικης εταιρίας VESTAS WIND SYSTEMS A/S.

Την κατασκευή έξι (6) βάσεων/πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών διαστάσεων 30x40m έκαστη (εμβαδού 1200m2).

Την κατασκευή κέντρου ελέγχου του Αιολικού Πάρκου με επιφάνεια κτιρίου περίπου 150m2.

Την κατασκευή Υπόγειας Γραμμής Μέσης Τάσης 20kV για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών με το κέντρο ελέγχου του Πάρκου, μήκους 2,0km περίπου.

Τη διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το δίκτυο Μέσης Τάσης της περιοχής, μήκους 6,2km περίπου.

Τις τρεις (3) πλατείες του γερανού για την τοποθέτηση των χαλύβδινων αγωγών διαστάσεων 10x20m έκαστη.

Την κατασκευή του άνω ταμιευτήρα, ο οποίος θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρητικότητας 60.000m3, συνολικής επιφάνειας 8.150m2 και μέσου βάθους 7,50m. Το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του πυθμένα του βρίσκεται σε υψόμετρο +1220m ενώ δημιουργείται στην έξοδο των σωληνώσεων, ένα φρεάτιο συλλογής σε χαμηλότερη στάθμη, σε υψόμετρο +1217m. Το ανώτατο όριο της στάθμης του νερού βρίσκεται σε υψόμετρο +1227m.

Την κατασκευή του κάτω ταμιευτήρα, ο οποίος θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρητικότητας 80.000 m3, συνολικής επιφάνειας 8.185m2 και μέσου βάθους 10,00m. Το υψόμετρο του πυθμένα θα βρίσκεται στα +650m ενώ το ανώτατο όριο της στάθμης του νερού στα +660m.

Την κατασκευή διπλού αγωγού άντλησης - υδατόπτωσης ο οποίος θα είναι υπόγειος και από υλικό GRP για τα πρώτα 941m μήκους του περίπου, ενώ ο υπόλοιπος θα είναι υπέργειος από χάλυβα (868 μέτρα περίπου). Το συνολικό μήκος του κάθε αγωγού θα είναι 1809 μέτρα περίπου (για τους δύο 3618m). Η κλίση του διπλού αγωγού θα κυμαίνεται από 1 έως 34 μοίρες με το μέσο βάθος εκσκαφής για τον GRP περίπου 2,5m ενώ το μέγιστο βάθος εκσκαφής που αναμένεται να χρειαστεί για την τοποθέτησή του είναι περίπου 5,5m (σε πολύ μικρό μήκος όδευσης του αγωγού). Η εσωτερική διάμετρος του αγωγού θα είναι 0,7m.

Την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού.

Την κατασκευή αντλητικού σταθμού.

Τη διασύνδεση των υδροστροβίλων με το δίκτυο Μέσης Τάσης της περιοχής, μήκους 2,2km περίπου.

Την διάνοιξη υδρογεώτρησης.

Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση προς τον κάτω ταμιευτήρα για την πλήρωσή του. Ο αγωγός αυτός, μήκους 3,2km περίπου, θα είναι από πολυαιθυλένιο με διάμετρο 5 inches. Η όδευσή του μέχρι τον κάτω ταμιευτήρα θα γίνει παράλληλα με τους υφιστάμενους δρόμους.

Τη διαμόρφωση της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης μήκους 5,3km περίπου.

Τη διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης μήκους 1,4km περίπου.

Τη διάνοιξη νέας εσωτερικής οδοποιίας μήκους 2,3km περίπου.

Τη διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης (εργοταξιακή οδοποιία) του αγωγού μήκους 3,2km περίπου."

Flashnews