Συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς στον καθαρισμό του ρέματος της Χρυσοβαλλάντου της υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχής Κορώνι Μαγαρά, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Συγκεκριμένα εκτελούνται καθαρισμοί από την κοίτη του ποταμού έως και τις παρυφές του, σε μήκος (κατά προσέγγιση) άνω του 1,5 χιλιομέτρου.

Ο παραπάνω καθαρισμός θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τους μελετητές πολεοδόμους για την καλύτερη αποτύπωση της περιοχής, που είναι υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως και παράλληλα θα επιλύσει και θα αποκαταστήσει το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων που εγκυμονούνται από τις αναμενόμενες κατά τους χειμερινούς μήνες βροχοπτώσεις.

Το έργο αυτό θα αναδείξει την ευρύτερη περιοχή και θα αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της.