Οι μέτοχοι Credit Agricole και Sacam International SAS αποφάσισαν την έξοδο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση. Ειδικότερα, αποφάσισαν τη διαγραφή των μετοχών της τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Credit Agricole SA κατέχει 486.615.790 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9997% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, και η εταιρεία Sacam International SAS κατέχει 25.613.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,0003% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας.