Μετά την αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα. Σκραφνάκη Μαρία στον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία μετέφερε την επιστολή του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Ηρακλείου σχετικά με τη φημολογούμενη αλλαγή του καθεστώτος των παραδοσιακών αποσταγματοποιών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι:

«Αναφορικά με το καθεστώς των (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών, προς το παρόν και εν όψει της τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Ν.2969/2001, δεν εξετάζονται θέματα αφορώντα το καθεστώς των επιτηδευματιών αυτών.»

Επίσης, «Στα πλαίσια συμπλήρωσης και τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του ν.2969/01 “Αιθυλική Αλκοόλη & Αλκοολούχα Προϊόντα” δεν θίγονται διατάξεις που αφορούν στο καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων).

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του καθεστώτος αυτού παρακολουθούνται ως προς την εφαρμογή τους και εξετάζονται στα πλαίσια των στόχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής και την εναρμόνισή τους, κατά το δυνατόν, με το κοινοτικό δίκαιο.»