Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι έχει ξεκινήσει η εκταμίευση των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τις προκαταβολές του προγράμματος:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Έως σήμερα έχουν καταβληθεί 2.000.000, 00 € σε επιχειρήσεις - δικαιούχους του προγράμματος.

Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός κατάλογος με τα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια.