Μπροστά σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα βρέθηκαν οι υπεύθυνοι της ΑΝΙΜΑ, καθώς πυροβολημένα αρπακτικά έφτασαν στην οργάνωση από νησιά και άλλες περιοχές.

Όπως ενημερώνει η ΑΝΙΜΑ, για άλλη μια φορά βρέθηκε, πυροβολημένος ένας μεταναστευτικός λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) από την Κρήτη, καθώς και γερακίνες επίσης από τη Κρήτη και τη Ναύπακτο.

Επίσης πυροβολημένη μια υπέροχη αετογερακίνα (Buteo rufinus) από τη Χίο, με ένα σκάγι στο κεφάλι να της δημιουργεί απώλεια ισορροπίας.