Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’ του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, θα προχωρήσει στην υλοποίηση σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε επιχειρηματίες και στελέχη ΜΜΕ και θεματικό αντικείμενο το "web marketing". Στόχος τους είναι η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους εντός και εκτός της διασυνοριακής περιοχής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την βελτίωση του διαδικτυακού μάρκετινγκ και της δυνατότητας διαδικτυακής προώθησης για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες στον Κυπριακό και Ελληνικό τομέα τροφίμων και ποτών, με έμφαση σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

Η διεξαγωγή των θεματικών ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου (διάρκεια 10 ωρών) ενώ την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ο εκπαιδευτής θα μπορεί να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν επίσης στο χώρο του Επιμελητηρίου.

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

1.  Προσδιορίσουν τα στρατηγικά τμήματα της πελατείας τους μεταξύ των B2B και B2C πελατών και συμπεριλαμβάνοντας ηλεκτρονικές απαιτήσεις μάρκετινγκ.

2.  Σχεδιάσουν τα γραφικά, τα κείμενα και τα CMS συστήματα της διαδικτυακής ιστοσελίδας, και να προσδιορίσουν τα εργαλεία απαραίτητα για επικοινωνία/συνεργασία με τον πελάτη.

3.  Αναλύσουν λέξεις-κλειδιά απαιτούμενα για τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) και να ενσωματώσουν χαρακτηριστικά SEO στο γενικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας.

4. Κατανοήσουν τις στατιστικές του διαδικτύου, να αναλύσουν διαδικτυακές δυνατότητες χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα και να διαφοροποιήσουν την ιστοσελίδα τους από εκείνες των ανταγωνιστών.

5. Αναπτύξουν και να διαχειριστούν μια pay-per-click  (PPC) διαφημιστική  εκστρατεία/ καμπάνια στο Google και το Facebook, και να εφαρμόσουν παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

6. Αναπτύξουν μια βάση δεδομένων πελατών και να εφαρμόσουν εξατομικευμένη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να αναπτύξουν πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών στο διαδίκτυο.

7. Αναπτύξουν το σχέδιο, τον προϋπολογισμό και τα ποσοστά για μια επώνυμη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Να αναλύσουν πιθανές τοποθεσίες για πιθανή διαφήμιση.

Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ενότητες: Εισαγωγή σε διαδικτυακές πωλήσεις και Μάρκετινγκ,  Web design 2.0, Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης - Σχεδίαση Ιστοσελίδας, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Προώθηση Κοινωνικών Μέσων Επικοινωνίας/ «Ελεύθερο» Μάρκετινγκ, Στατιστικές Ιστοσελίδων, Διαχείριση Διαδικτυακών Εκστρατειών Μάρκετινγκ, Συμπεράσματα και Συζήτηση

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

- οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα ή να είναι εν δυνάμει εξαγωγικές

- να ανήκουν στον κλάδο τροφίμων και ποτών

Το κόστος των σεμιναρίων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης μέσω της χρηματοδότησης του έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’. Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται συμπληρωμένες στο email: [email protected]  έως και την 7η Οκτωβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 55642