Προγραμματισμένα και μεθοδικά η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει τις παρεμβάσεις της σε διάφορα σημεία της πόλης εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτεύσεων δέντρων και θάμνων, ενώ ταυτόχρονα προβαίνει στον καθαρισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εργαζομένους της υπηρεσίας πρασίνου στη περιοχή Γιόφυρο και στην οδό Παναγιωτάκη, φύτεψαν σήμερα 20 περίπου μεγάλα δέντρα, αρκετούς θάμνους ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και εργασίες καθαρισμού.