Να ενισχυθεί ο εξωστρεφής χαρακτήρας της ελληνικής αγοράς μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών διεθνοποίησής της και να προωθηθεί ένα νέο και ισχυρό εμπορικό μήνυμα στους επισκέπτες  της  χώρα μας, με την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας με τον τίτλο  «Summer Shopping Agora» επιχειρεί με σειρά πρωτοβουλιών ο Εθνικός Σύλλογος Ελληνικού Εμπορίου.

Στόχος είναι η διαφήμιση και προβολή της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών  - τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων και η άντληση ρευστότητας, η διείσδυση σε νέες αγορές, η προσέλκυση νέων καταναλωτών, ο εμπλουτισμός της αγοράς μας με νέα brands και η βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η πρόταση για την πρωτοβουλία «Summer Shopping Agora» σε ελληνικές τουριστικές περιοχές έχει σκοπό να αναδείξει νέες μορφές υποδοχής του τουριστικού κοινού, ο οποίες θα είναι διαρκείς και θα επιτρέπουν τη

 

συνέργεια ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις, κυρίως του τουρισμού και του εμπορίου.

 Πρώτη η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης ξεκίνησε την επικοινωνία – καμπάνια, με την Αφίσα – Greece : sea, sun & Shopping !

Ακολουθούν σειρά δράσεων όπως:

ü  Σχεδιασμός αυτοκόλητου για τα καταστήματα.

ü  Διάφορες εκδηλώσεις στις πύλες εισόδου του νησιού μας, με ταυτόχρονη διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και τουριστικού οδηγού, για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επισκεπτών μας.

ü  Τόνωση της αγοράς, προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των τοπικών προϊόντων.

ü  Λειτουργία info kiosk και iformation desk για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Στα ηλεκτρονικά αυτά κιόσκια ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται, να αναγγέλει τυχόν προβλήματα π.χ. απώλεια προσωπικών ειδών κλπ. και θα υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης επίλυσης προβλημάτων.

ü  Δημιουργία CD-ROM  για την περιφέρεια της Κρήτης, με προβολή των τοπικών αγορών και υπηρεσιών, το οποίο θα μοιράζεται στις εκθέσεις εντός και εκτός συνόρων.

ü  Δημιουργία διαδικτυακής πύλης « ΚΡΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ».

ü  Εγκατάσταση μηχανημάτων σε λιμάνια και αεροδρόμια του νησιού, προκειμένου να αποστέλλουν αυτόματα μηνύματα στα κινητά των επισκεπτών, ενημερώνοντας τους για χρήσιμες πληροφορίες, συμφέρουσες αγορές, εκδηλώσεις κλπ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, προωθείται η συνεργασία και την οικονομική στήριξη των  4 Επιμελητηρίων της Κρήτης, της Περιφέρειας και άλλων φορέων.