Παράταση της αποπληρωμής των δανείων του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ «Α' και Β' φάση, εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ενδέχεται να αποφασιστεί καθώς «αρκετές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις πληρωμές των δόσεων θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητά τους» και οι επιχειρηματίες που θα επωφεληθούν από την παράταση αυτή θα επωμιστούν και ένα επιτόκιο που να είναι της τάξεως εκείνου που ισχύει στα τρέχοντα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (EUR+6%).

Αυτά προκύπτουν από όσα αναφέρθηκαν από την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων Ελλάδος (ΕΣΕΕ) στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τον νέο Επενδυτικό νόμο και τη σύνδεση του ΤΕΜΠΜΕ με το ΕΤΕΑΝ.

Το θέμα αυτό, όπως γνωστοποίησε η ΕΣΕΕ συζητήθηκε στην Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί τους τελευταίους μήνες με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και με στόχο την καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών και την διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Όπως σημείωσε η ΕΣΕΕ «αναφέρθηκε στην Επιτροπή τόσο οι φορείς της αγοράς όσο και οι τράπεζες συμφώνησαν ότι η παράταση της αποπληρωμής των δανείων αποτελεί μια θετική πρόταση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται προς το ΤΕΜΠΜΕ να λάβει όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που να επιτρέπουν τη παράταση των εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν πρόβλημα αποπληρωμής. Στην ίδια επιτροπή συμφωνήθηκε επίσης με τις τράπεζες, οι επιχειρηματίες που θα επωφεληθούν από την παράταση αυτή να επωμιστούν και ένα επιτόκιο που να είναι της τάξεως εκείνου που ισχύει στα τρέχοντα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ (EUR+6%).

Η ΕΣΕΕ συμμετείχε και κατέθεσε τις προτάσεις της στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο νόμου: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" και δήλωσετην ικανοποίησή της διότι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και της άμβλυνσης των ανισοτήτων, το εμπόριο θα συμπεριληφθεί στις διατάξεις του νέου Επενδυτικού νόμου που αφορούν στα ειδικά επενδυτικά σχέδια, στη δημιουργία συνεργασιών και την επιχειρηματική δικτύωση (clusters). Επίσης, δήλωσε την ικανοποίησή της διότι όπως αναφέρθηκε θα εξεταστεί η δυνατότητα εξομοίωσης των εφοδιασμών πλοίων με εξαγωγές, όπως ισχύει και στις άλλες χώρες της Ε.Ε ώστε να μην λογίζονται πλέον ως «πωλήσεις ειδικού προορισμού».

kerdos.gr