Την ικανοποίησή του για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) εκφράζει ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης. Το σχετικό αίτημα είχαν υποβάλλει κατ' επανάληψη πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τους αρμόδιους υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Ευτύχης Δαμιανάκης.

Οι βουλευτές επισήμαιναν ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πολλοί δικαιούχοι του ΟΕΚ αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν, καθώς το εισόδημά τους έχει μειωθεί σημαντικά με συνέπεια την ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού τους.

Ο κ. Δαμιανάκης υπογραμμίζει ότι «με τη ρύθμιση των οφειλών των δικαιούχων του ΟΕΚ, που έτυχαν στεγαστικής συνδρομής, προστατεύονται και διευκολύνονται οι δικαιούχοι σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και, ταυτόχρονα, αυξάνονται τα έσοδα του Οργανισμού, ώστε αυτός να είναι σε θέση να συνεχίσει και να διευρύνει την κοινωνική του αποστολή».

Η σχετική τροπολογία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», που ψηφίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Ειδικότερα, για τους δικαιούχους του ΟΕΚ που έτυχαν στεγαστικής παροχής, αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια του Οργανισμού, είτε με δάνειο για αποπεράτωση, επισκευή, επέκταση, αναμόρφωση, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε με παραχώρηση κατοικίας ή αγορασμένου διαμερίσματος, προβλέπονται τα εξής:

- ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που, μαζί με τους τόκους υπερημερίας, ανέρχονται περίπου στα 134 εκατ. ευρώ.
- πρόωρη εξόφληση για όσους έχουν τη δυνατότητα από το άληκτο κεφάλαιο, ύψους περίπου 1 δισ. 300 εκατ. ευρώ.
- αναστολή καταβολής των δόσεων και επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές με τις συνακόλουθες επιβαρύνσεις να τις εξοφλήσουν είτε εφάπαξ με έκπτωση 80% επί των επιβαρύνσεων αυτών είτε σε 6 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων και ελάχιστο ποσό δόσης τα 100 ευρώ.

Επιπλέον, παρέχεται η ευχέρεια σε όσους δικαιούχους έτυχαν στεγαστικής συνδρομής και είναι έως τώρα συνεπείς στην καταβολή των δόσεων και έχουν τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της οφειλής τους, να κάνουν χρήση της ρύθμισης και να απαλλάξουν το ακίνητό τους από βάρη και δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι επιβραβεύονται με τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου με έκπτωση, το ποσοστό της οποίας βαίνει αυξανόμενο για κάθε έτος που προεξοφλούν. Η έκπτωση επί της ετήσιας δόσης ανέρχεται σε ποσοστό 3% για το πρώτο έτος προεξόφλησης, 6% για το δεύτερο έτος, 9% για το τρίτο έτος κ.ο.κ. Προκειμένου να εξαχθεί το συνολικό ποσό της οφειλής, αθροίζονται τα επιμέρους ποσά για κάθε έτος προεξόφλησης.

Ως ετήσια δόση υπολογίζεται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, αφού γίνει η άθροιση των επιμέρους δόσεων.