Την Πέμπτη στις 12.15, θα υπογραφεί στο Γραφείο του Δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη, η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών (πρώην) Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 925.000€ και η χρηματοδότηση της γίνεται από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων.