Διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, Β και Γ απέκτησε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έπειτα από την υποβολή σχετικού φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Με την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας, την οποία υπογράφει ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι υπηρεσίες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας διαθέτουν τη δυνατότητα τόσο να συντάσσουν μελέτες όσο και είναι επιβλέπουσες αρχές έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013.

Ουσιαστικά η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αφού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Δήμος να είναι δικαιούχος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τις οποίες δόθηκε η επιβεβαίωση είναι:
1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης & Πολιτισμού
5. Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος

Με τον όρο «Διαχειριστική Επάρκεια» εννοείται η ικανότητά του φορέα να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων.