Τα όρια που υπάρχουν για το ολικό χρώμιο σήμερα δεν προστατεύουν τη δημόσια υγεία, ανέφεραν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες σε εκδήλωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κρίθηκε ότι είναι βάσιμες οι απόψεις που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της θέσπισης αυτόνομων ορίων για το εξασθενές χρώμιο.

Επίσης, αρκετοί επιστήμονες ανέφεραν ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώμιο μπορεί να είναι καρκινογόνο και με την κατάποση.

Έως σήμερα οι ερευνητές έλεγαν ότι το εξασθενές χρώμιο προκαλεί βλάβες κυρίως κατά την εισπνοή.

ΣΚΑΪ