Η Δημοκρατική Συμμαχία, οργανώνει εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Οργανώσεων του κινήματος, που θα διεξαχθούν στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 με 19:00 στα γραφεία του κινήματος, Κυδωνίας 16.

Το χρονοδιάγραμμα αυτών είναι το ακόλουθο :
  •  Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου : Υποβολή Υποψηφιοτήτων από 12:00-14:00 και 18:00-20:30.
  •  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου : Υποβολή Υποψηφιοτήτων από 09:00-14:00.
  •  Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου : Υποβολή Ενστάσεων κατά των υποψηφιοτήτων από 19:00-21:00.
  •  Σάββατο 1 Οκτωβρίου : Κατάρτιση Ψηφοδελτίων.
  •  Κυριακή 2 Οκτωβρίου : Εκλογές για την ανάδειξη τοπικών Διοικητικών Συμ-βουλίων.
  •  Τρίτη 4 Οκτωβρίου : Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη του κινήματος, τα οποία εγγράφονται έως και την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του κινήματος έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κε-ντρικά Γραφεία μας, οδός Κυδωνίας 16, Χανιά, ή στην ιστοσελίδα www.dimsim.gr