Την καθιέρωση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στα 27 κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να εξασφαλιστεί η δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα σε μια περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής ο φόρος αυτός, που προτείνεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα επιβάλλεται σε όλες τις συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη βρίσκεται στην ΕΕ.

Προβλέπεται ότι οι συναλλαγές που αφορούν μετοχές ή ομόλογα θα φορολογούνται με συντελεστή 0,1% και εκείνες που αφορούν συμβάσεις επί παραγώγων με συντελεστή 0,01%.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η άντληση περίπου 57 δισ. ευρώ ετησίως.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα κράτη μέλη χορήγησαν βοήθεια και εγγυήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ύψους 4,6 δισ. ευρώ. Είναι καιρός αυτός ο χρηματοπιστωτικός τομέας να προσφέρει τη δική του συμβολή στην κοινωνία», είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Μπαρόζο.

Την πρόταση καλωσόρισε και ο καγκελάριος της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν. «Επιτέλους, οι χρηματοοικονομικές αγορές θα συνεισφέρουν και αυτές στην σταθεροποίηση των εθνικών προϋπολογισμών» ανέφερε ο Φάιμαν.

Η πρόταση θα συζητηθεί από το Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ και η Επιτροπή θα την παρουσιάσει στη σύνοδο κορυφής της G20 τον προσεχή Νοέμβριο.

Πώς θα κατανεμηθούν τα έσοδα

Τα έσοδα από τον φόρο θα κατανεμηθούν ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη-μέλη, ενώ μέρος του φόρου θα χρησιμοποιηθεί ως ίδιος πόρος της ΕΕ, ο οποίος θα μειώσει εν μέρει τις εθνικές συνεισφορές των χωρών-μελών.

Εξάλλου, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το τμήμα των εσόδων τους φορολογώντας τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με υψηλότερο συντελεστή.

Ουσιαστικά, με τον νέο αυτό φόρο επιδιώκεται η φορολόγηση του 85% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα φορολογούνται.

Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, τα τραπεζικά δάνεια, οι ασφαλιστικές συμβάσεις και οι λοιπές συνήθεις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που διενεργούνται από ιδιώτες ή από μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της πρότασης.

in.gr