Στις 4 Νοεμβρίου προσδιορίστηκαν από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Παν. Πικραμμένου να συζητηθούν, με τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης», στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου οι προσφυγές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συλλόγου Ελλήνων Φορολογουμένων και του δικηγόρου Άγγ. Τσιγκρή κατά του τέλους επιτηδεύματος.

Με τις προσφυγές ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών που επιβάλλει το τέλος επιτηδεύματος.

Ανάλογη προσφυγή όμως υπέβαλαν και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας και ο πρόεδρός του, Λάμπρος Γκάνης, υποστηρίζοντας ότι «αποτελεί ανεπίτρεπτο κατά το Σύνταγμα αντικείμενο φορολογίας η κατά κεφαλήν (caput) φορολόγηση» και κάνοντας λόγο για «κεφαλικό φόρο μεσαιωνικών συστημάτων».

Επίσης, αναφέρεται στην προσφυγή ότι θεωρείται κατά τρόπο ολοκληρωτικό και ισοπεδωτικό όλοι οι επιτηδευματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της δραστηριότητάς τους, να ευρίσκονται στην ίδια θέση και κατάσταση από πλευράς φοροδοτικής ικανότητας, ώστε να δύνανται να καταβάλουν το τέλος.

Όμως, ουδόλως λαμβάνονται υπ' όψιν ουσιώδεις παράγοντες προσδιορισμού της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας, όπως είναι το ετήσιο εισόδημα, υπολογιζόμενο κατά τρόπο πραγματικό ή αντικειμενικό, και, εν γένει, οι ιδιαίτερες συνθήκες ή περιστάσεις, υπό τις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάθε επιτηδευματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας».