Αλλες δύο αποφάσεις υπέρ των επενδυτών του ομίλου ΑΣΠΙΣ εξέδωσε το Πρωτοδικείο, το οποίο διατάσσει την εγγραφή προσημείωσης, για ποσό 17.000.000 ευρώ, σε ακίνητα των εταιριών Πρόνοια Εμπορική ΑΕ, Κυβέλη ΑΕ, που ανήκουν στην Μαρία και Όλγα Ψωμιάδη, αλλά και σε ακίνητα της περιουσίας που έχουν ως φυσικά πρόσωπα. Με τις νέες αποφάσεις, οι 161 επενδυτές έχουν πετύχει την προσημείωση όλων των ακινήτων της οικογένειας Ψωμιάδη και των εταιριών τους στην Ελλάδα.

Το δικαστήριο δέχθηκε τις αιτιάσεις των προσφευγόντων ομολογιούχων και μάλιστα, στο σκεπτικό των αποφάσεων, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«... Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι διαβεβαιώσεις των πρώτου, δεύτερης και τρίτης των καθ΄ ων (σ.σ. Παύλου, Μαρίας και Όλγας Ψωμιάδη), μέσω των ασφαλιστών και υπαλλήλων της τράπεζας ΑΣΠΙΣ BANK προς τους αιτούντες ήταν ψευδείς, δεδομένου ότι τα ανωτέρω ομόλογα δεν ήταν εγγυημένα από την Τράπεζα ΑΣΠΙΣ ΒΑΝΚ, η εταιρία ASPIS Capital ΑΕ δεν είχε λάβει ποτέ άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διάθεση κινητών αξιών. Επίσης, η εταιρία ASPIS Capital ΑΕ δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και έκλεινε μονίμως τους ισολογισμούς της με αρνητικές θέσεις. Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετείται σε βάρος των πρώτου, δεύτερης και τρίτης των καθ΄ ων αδικοπρακτική συμπεριφορά (απάτη) έναντι των αιτούντων».

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγών που έχουν καταθέσει επενδυτές κατά της Τράπεζας ΑΣΠΙΣ BANK, που έχει συγχωνευθεί από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

protothema.gr