ΑΛΗΘΕΙΑ

Η σχέση του βασικού μεταβολισμού και της ηλικίας μας είναι αντιστρόφως ανάλογη. Όσο περνούν χρόνια παρατηρείται μείωση του βασικού μεταβολισμού που υπολογίζεται γύρω στο 2% ανά δεκαετία.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μείωση παίζει η αλλαγή της σύστασης του σώματος μας με την ηλικία, όπου παρατηρείται αύξηση της λιπώδους μάζας και μείωση της μυϊκής μάζας και των επιπέδων των υγρών του σώματος.

Για να καταφέρετε να κρατήσετε τις ισορροπίες εντάξτε συστηματικά την άσκηση στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα και προσαρμόστε τη διατροφή και τη θερμιδική σας πρόσληψη στα νέα δεδομένα.

Παγωμένου Ελευθερία 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Βιογραφικό σημείωμα