Υπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη η σύμβαση για την «Κατασκευή του Κόμβου του Άγιου Σώζοντα».

Η Κατασκευή του Κόμβου του Άγιου Σώζοντα συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000 € χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες

Ο Ανισόπεδος Κόμβος Αγίου Σώζοντα χωροθετείται μεταξύ των Κόμβων Σκαλανίου και Κουνάβων και θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με το Ηράκλειο.

Εκατέρωθεν του κόμβου η αρτηρία θα κατασκευαστεί με τετράιχνη διατομή και προστατευτικό στηθαίο N.J. στη μέση της αρτηρίας.

Από την Περιφέρεια Κρήτης προωθείται η ανάθεση των μελετών για την μετατροπή όλου του άξονα ( Ηράκλειο – Βιάννος ) σε τετράιχνη διατομή.

Ήδη οι κόμβοι Κουνάβων και Αρκαλοχωρίου έχουν μελετηθεί με τετράιχνη διατομή.

Και στους τρεις προαναφερόμενους κόμβους έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.