Την ξέφρενη πορεία δανεισμού του δημοσίου μέσω εντόκων γραμματίων και των κινδύνων που αυτό εγκυμονεί αναλύει δημοσίευμα στο Κεφάλαιο του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύονται οι εκδόσεις εντόκων γραμματίων και το δημοσίευμα στο capital.gr, έχουν αυξηθεί κατά 14 φόρες σε σχέση με το 2008 ενώ στα ύψη βρίσκεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται το δημόσιο για να καλύπτει βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές του ανάγκες.

Αναλυτές της αγοράς ομολόγων σημειώνουν ότι η συνεχής αύξηση του βραχυχρόνιου δανεισμού δεν μπορεί να συνεχιστεί εσαεί. Αν δεν επιστρέψει σύντομα η Ελλάδα στις διεθνείς αγορές για δανεισμό με διάρκειες άνω των τριών ή πέντε ετών τότε κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με αδιέξοδο.

Ο όλο και πιο συχνός και για μεγαλύτερα ποσά δανεισμός του δημοσίου μέσω τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων προκαλεί αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον, αυξάνει δραματικά το κόστος δανεισμού, προκαλεί τεράστιες δαπάνες για τόκους και κυρίως δημιουργεί τον κίνδυνο να μην μπορέσει σε μια δημοπρασία να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια το δημόσιο και να προκληθεί πιστωτικό επεισόδιο.

Περισσότερα στο Κεφάλαιο που κυκλοφορεί το Σάββατο.