Σειρά αλλαγών στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των κατασκευών εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που κατετέθη προς συζήτηση στη Βουλή.

Βάσει των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, καταργούνται οι Πολεοδομίεςμε τη μορφή που έχουν σήμερα.

Επίσης, οι μελέτες αλλά και η κατασκευή των οικοδομικών έργων γίνονται με ευθύνη των μηχανικών, ενώ γίνεται διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης της επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και για το σκοπό αυτό οι περισσότερες συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, θεσμοθετείται ο Ελεγκτής Δόμησης, που θα ελέγχει την εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, ενώ καθιερώνονται νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.

Με την υλοποίηση του νομοσχεδίου, αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ στόχος του υπουργείου είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαφάνειας.