Στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης προχώρησε η διοίκηση της Γενικής Τράπεζας, με θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 575 εκατ. με την έκδοση νέων μετοχών.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της θα συνέλθει στις 24 Οκτωβρίου για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Societe Generale που ελέγχει την τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα κεφαλαιακή της ένεση για να καλύψει τις ζημιές από τις επισφάλειες και από το πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών ομολόγων.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά με την έκδοση 1.437.744.573 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία με προτεινόμενη τιμή διάθεσης €0,40 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 10,125 νέων μετοχών ανά μία (1) παλαιά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί κατά 431 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά ύψους 143,7 εκατ. ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Σημειώνεται ότι η Societe Generale, ελέγχει το 88% του μετοχικού της κεφαλαίου, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί μετά την αύξηση, καθώς ο γαλλικός όμιλος εκτιμάται ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν.

Δεν αποκλείεται σε δεύτερη φάση να αποφασιστεί η έξοδος της μετοχής από το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως συνέβη με την Εμπορική Τράπεζα, όπου βασικός μέτοχος είναι ο επίσης γαλλικός όμιλος της Credit Agricole.

in.gr