Στην ποινή του θανάτου καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σαλμάν Ταζίρ, του κυβερνήτη της επαρχίας Πουντζάμπ.

Ο καταδικασθείς, Μουμτάζ Κάντρι, πίστευε ότι εφάρμοζε το θείο νόμο όταν πυροβολούσε και σκότωνε τον βλάσφημο, όπως θεωρούσε, Σαλμάν Ταζίρ.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 4 Ιανουαρίου 2011 σε εμπορικό κέντρο του Ισλαμαμπάντ.