Επειδή πολλοί δανειολήπτες (παλιννοστούντες ομογενείς) ,έχουν αποτραπεί της ρύθμισης των οφειλών τους, από κάποιες Τράπεζες, και επειδή στους  δανειολήπτες  αυτούς έχει δημιουργηθεί σύγχυση,  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους

δανειολήπτες (παλιννοστούντες ομογενείς) που έχουν οφειλές στεγαστικού δανείου, ότι:

"τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις Τράπεζες, στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών, με πλήρη εγγύηση και επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο, οι οφειλές αυτές εμπίπτουν στην ρύθμιση του ν.3869/2010, καθώς η απαρίθμηση των οφειλών των οποίων δεν επιτρέπεται η ρύθμιση κατά το άρθρο 1 παρ.2 του νόμου 3869/2010, είναι αποκλειστική και σε αυτά,τα εξαιρούμενα από τη ρύθμιση χρέη,δεν περιλαμβάνονται οφειλές από δάνεια χορηγηθέντα στον οφειλέτη με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου".

Επομένως οι παλιννοστούντες ομογενείς που έχουν πάρει δάνεια έχουν δικαίωμα να επιδιώξουν τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες