Τρόπους για να αυξήσει τη δυνατότητα δανεισμού του σε τουλάχιστον 1,3 τρισ. δολάρια διερευνά το ΔΝΤ, προκειμένου να είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τις αγορές ότι έχει τους πόρους να αντιμετωπίσει τις κρίσεις στην Ευρώπη και αλλού, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal».

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους που συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, σημειώνει ότι σήμερα οι διαθέσιμοι για χρήση πόροι του ΔΝΤ ανέρχονται σε 630 δισ. δολάρια, τα δύο τρίτα των οποίων μπορεί να τα δανείσει με βάση τους δικούς του κανόνες.

Το σχέδιο που εξετάζεται προβλέπει να γίνει μόνιμη η προσωρινή δανειακή διευκόλυνση ύψους 590 δισ. δολαρίων προς το Ταμείο, η οποία θεσπίστηκε ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.