Η Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώνει ότι λόγω συνέχισης εκτέλεσης έργων κατά την πρώτη φάση για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Νικολάου (κόμβος Κριτσάς) «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος -Καλό Χωριό του Β.Ο.Α.Κ.» παρατείνει τη λήψη προσωρινών έκτακτων μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων από 30 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 29 Νοεμβρίου 2011 ως ακολούθως:

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας εθνικής οδού από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 500 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς μετατοπίζεται και θα διεξάγεται από τμήμα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας (κόμβο Κριτσάς-κόμβο Ξηροκάμπου).

- Η κίνηση όλων των οχημάτων στην εθνική οδό που έχουν κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου μετατοπίζεται και θα διεξάγεται από την παράπλευρη οδό της εθνικής οδού, το τμήμα της οποίας μονοδρομείται με κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς, σημείο από το οποίο τα οχήματα θα επανέρχονται στο ρεύμα κυκλοφορίας της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς τον κόμβο Ξηροκάμπου.

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω επαρχιακή οδό με κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά -Λακώνια θα διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού (Κριτσάς -Αγίου Νικολάου).

- Η κίνηση όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό που έχουν κατεύθυνση από Κριτσά -Λακώνια προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 200 μέτρα προς τον κόμβο Κριτσάς θα διεξάγεται από τη νέα παράπλευρη οδό του επαρχιακού δικτύου, που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου.

Οι χρήστες του παραπάνω οδικού δικτύου παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την κάθετη και οριζόντια σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή.

anatolh.com