Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δίνεται η δυνατότητα στα καζίνο και στα κέντρα διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ. με μουσική, να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων έως και το 1/2 του συνολικού εμβαδού των τετραγωνικών τους μέτρων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των προαναφερθέντων καταστημάτων. Το ετήσιο ειδικό τέλος ανέρχεται στο ποσό των 200€ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως χρόνος λήξης της καταβολής του ορίζεται η 30η Νοεμβρίου του 2011.

Για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος θα καταβάλεται έως την 31η Μαΐου του έτους που αφορά, ενώ για φέτος, πρώτο έτος εφαρμογής του, το ετήσιο ειδικό τέλος καταβάλλεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..

greekradar