«Καμπανάκι» σε δέκα οίκους αξιολόγησης χτυπά η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), κατά την οποία σε έναν εκ των τριών μεγάλων (Moody's, Fitch και S&P) υπάρχει «διαρροή» πληροφοριών.

Στην πρώτη ετήσια έκθεση για τους οίκους αξιολόγησης στο πλαίσιο του νόμου Dodd – Frank, ο οποίος δίνει στη SEC περισσότερες αρμοδιότητες στην εποπτεία τους, σημειώνεται πως αν και δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβιάσεις των ρυθμιστικών κανόνων οι οίκοι δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν αποτελεσματικές δομές εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται αποτυχία τήρησης των μεθοδολογιών και έγκαιρης δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων.

Σημειώνεται δε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες σε έναν από τους τρεις μεγάλους φαίνεται ότι επιτρέπουν τη διαρροή των αποφάσεων του όσον αφορά τη βαθμολόγηση των οργανισμών ή νομικών οντοτήτων που εξετάζει.

«Σε έναν από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη μετάδοση μιας επικείμενης αξιολόγησης φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπουν μια περιορισμένη γνωστοποίησή της προτού η εν λόγω απόφαση ανακοινωθεί στο κοινό» υποστηρίζει η SEC.

Με το νόμο για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2010, έγινε υποχρεωτική η ετήσια αξιολόγηση των οίκων. Η φετινή έκθεση αφορά τη διετία 2009-10, αλλά στα συμπεράσματά της δεν κατονομάζεται κανένας συγκεκριμένος οίκος αξιολόγησης.