Από τον φεβρουαριο του 2010 µέχρι σήµερα Μνηµόνιο και Μεσοπρόθεσµο έχουν αφαιρέσει από τις τσέπες των εργαζοµένων 6.300 ευρώ κατά µέσον όρο ή το 30% του ετήσιου εισοδήµατος, που το 2009 ανερχόταν στα 20.000 ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Αν ληφθεί υπόψη ότι κατά µέσον όρο οι µηνιαίες αποδοχές ήταν στα 1.500 ευρώ προκύπτει ότι έχουν εξανεµισθεί ήδη πάνω από τέσσερα µηνιάτικα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών που δημοσιεύει το «Έθνος της Κυριακής, δείχνουν ότι τα νοικοκυριά έχουν επιβαρυνθεί µε πάνω από 25 δισ. ευρώ. Η πληµµυρίδα φόρων και περικοπών «χτύπησε» ακόµα και τους χαµηλόµισθους και συνταξιούχους που λόγω της µείωσης του αφορολόγητου ορίου και της επιβολής του τέλους των ακινήτων καλούνται για πρώτη φορά να προσέλθουν στα ταµεία της εφορίας.


Το 2010 το κόστος για τα νοικοκυριά ήταν 5,8 δισ. Για φέτος, ενώ ο προϋπολογισµός προέβλεπε άλλα 5,7 δισ. τον Ιούνιο προστέθηκαν νέα µέτρα ύψους 6,7 δισ. ενώ πριν από λίγες µέρες εξαγγέλθηκαν συµπληρωµατικά µέτρα 7 δισ.

Τη μεγαλύτερη αφαίμαξη υφίστανται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο λόγω των μεγαλύτερων συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα περικοπών στις αποδοχές τους. Μεγάλες είναι οι απώλειες και για τους συνταξιούχους, ενώ δυσβάσταχτο τίμημα καταβάλλουν και όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το παρακάτω παράδειγμα είναι ενδεικτικό:

Ζευγάρι εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ο σύζυγος έχει εισόδημα 19.600 ευρώ (μηνιαίες αποδοχές 1.400 ευρώ) και η σύζυγος έχει 14.000 (μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ) και δελτίο παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς το συνολικό εισόδημα είναι 33.600 ευρώ. Επίσης έχουν ιδιόκτητο νεόδμητο 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι θα πληρώσει 338 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης (196 ευρώ ο σύζυγος και 140 ευρώ η σύζυγος), 300 ευρώ τέλος επιτηδεύματος, 600 ευρώ για το τέλος των ακινήτων και 1.400 ευρώ φόρο (από 700 ευρώ) λόγω της μείωσης του αφορολόγητου. Οσον αφορά τις αποδοχές θα έχουν συνολικές απώλειες 5.040 ευρώ (15% ο σύζυγος επί εισοδήματος 19.600=2.940 ευρώ και 15% η σύζυγος επί 14.000=2.100 ευρώ).

Συνολική απώλεια 7.678 ευρώ ή 23% του οικογενειακού εισοδήματος.