"Κοινωνικός Πόλεμος, Νομιμότητα και Ανομία" ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στη Γαλλική Σχολή με εισηγητή το δικηγόρο Δημήτρη Φουράκη-Μαγονέζο