Μεγάλες είναι οι περικοπές που επιβάλλονται σε μισθούς, συντάξεις, επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και νοσκομείων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012, σε μία προσπάθεια να περιορισθούν οι πρωτογενείς δαπάνες στα 49,185 δισ. ευρώ.

in.gr