Να καταργηθεί το τέλος στις ΑΠΕ και να ενσωματωθεί στο κόστος των προμηθευτών, όπως γίνεται σε όλα τα άλλα κράτη, τονίζει η Greenpeace, αλλά «θα πρέπει κατ' αρχάς να αρθούν οι στρεβλώσεις και η ημερήσια αγορά οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ) να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος παραγωγής ρεύματος».

«Αφού γίνουν αυτά τα απαραίτητα βήματα, μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των αρμόδιων φορέων για μη λελογισμένη αναπροσαρμογή των "εγγυημένων τιμών" για τις ΑΠΕ».

Πώς γίνεται στην Ελλάδα οι ΑΠΕ, αντί να οδηγούν σε μειώσεις, να «ευθύνονται» για αυξήσεις των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, απαντούν ο ΣΕΦ (Σύνδεσμος Ελληνικών Φωτοβολταϊκών) και η Greenpeace, καθώς ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται να ζητήσει αυξήσεις στο τέλος ΑΠΕ. Και απειλεί να φρενάρει την ανάπτυξή τους μέσω μειώσεων στην πωλούμενη κιλοβατώρα.

Στρεβλό και άδικο για τους καταναλωτές χαρακτηρίζει το σημερινό σύστημα υπολογισμού του τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο ΣΕΦ:

«Αποκρύβει τα πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής, ευνοεί τις συμβατικές ρυπογόνες μονάδες, αποφέρει κέρδη στους προμηθευτές (πρωτίστως στη ΔΕΗ Α.Ε.) σε βάρος των καταναλωτών και συκοφαντεί εντέλει χωρίς λόγο τις ΑΠΕ και ειδικότερα τα  φωτοβολταϊκά».

Κόστος λιγνίτη

Ο ΣΕΦ επισημαίνει:


Η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) δεν υπολογίζεται σωστά γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος πρόσβασης στον λιγνίτη και το κόστος της χρήσης των υδάτων από τη ΔΕΗ στα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Οι εθνικοί αυτοί πόροι καταναλώνονται δωρεάν από τη ΔΕΗ.

** Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος των ρύπων των θερμικών μονάδων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, ούτε και το κόστος των Αποδεικτικών Διαθέσιμης Ισχύος (ΑΔΙ), με τα οποία επιδοτούνται άμεσα οι μονάδες αυτές.

** Οι καταναλωτές πληρώνουν δύο φορές για τον ίδιο σκοπό, μόνο που ένα μέρος το καρπώνεται τελικά ο προμηθευτής, δηλαδή η ΔΕΗ, και όχι οι ΑΠΕ. Η είσοδος περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα «αποβάλλει» τις ακριβές ρυπογόνες θερμικές μονάδες και ρίχνει την ΟΤΣ, δηλαδή το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να την πουλάει ακριβά στον τελικό καταναλωτή, παρότι την αγόρασε φθηνότερα.

Αν συνυπολογιστούν στα παραπάνω «και οι έμμεσες επιδοτήσεις π.χ. δωρεάν παραχώρηση λιγνιτικών κοιτασμάτων στη ΔΕΗ και το εξωτερικό κόστος της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, όπως καταστροφή του περιβάλλοντος και δημόσια υγεία, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα του κράτους», τονίζει ο Τάκης Γρηγορίου.

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Παντελή Κάπρου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) που επικαλείται η Greenpeace: «Η αύξηση των ΑΠΕ (σ.σ. κανονικά θα έπρεπε να) μειώνει το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ΑΠΕ εξάλλου δεν έχουν ούτε κόστος καυσίμου ούτε κόστος δικαιωμάτων εκπομπών. Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, για παράδειγμα, ανήλθε (2010) σε 734 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα απ' ό,τι αν δεν υπήρχαν ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα».

Ο ΣΕΦ διευκρινίζει: «Με δεδομένο ότι το κόστος (πώληση κιλοβατώρας) των ανανεώσιμων πηγών ανέρχεται στα 625 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να υπάρχει όφελος 109 εκατομμύρια (734-625) που θα έπρεπε να "απολαμβάνει" ο καταναλωτής».

Το παράδοξο

Για το ελληνικό φαινόμενο αντί οι ΑΠΕ να οδηγούν σε μειώσεις των λογαριασμών οδηγούν σε... αυξήσεις, η Greenpeace επιβεβαιώνει: «Για την ακρίβεια οι καταναλωτές όχι μόνο δεν επωφελούνται από τη χαμηλή τιμή του ρεύματος αλλά... πληρώνουν και αυξημένο τέλος ΑΠΕ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ αγοράζει ρεύμα από τους παραγωγούς και πουλάει στους προμηθευτές στην ημερήσια αγορά σύμφωνα με την ημερήσια Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Επειδή οι ΑΠΕ όμως έχουν εγγυημένη τιμή πώληση της κιλοβατώρας (feed-in-tariff), όταν η ΟΤΣ είναι χαμηλή δημιουργείται έλλειμμα στον ΔΕΣΜΗΕ που αναγκάζεται να αγοράσει σε υψηλότερες τιμές την ενέργεια από τις ΑΠΕ. Αυτό το έλλειμμα καλείται να χρηματοδοτήσει το Τέλος ΑΠΕ.

Ωστόσο, λόγω των πολλών στρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά, η ΟΤΣ είναι συχνά χαμηλότερη από το πραγματικό κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής με αποτέλεσμα να μεγαλώνει τεχνηέντως το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ. Ως αποτέλεσμα μεγαλώνουν και οι πιέσεις να αυξηθεί το Τέλος ΑΠΕ που χρηματοδοτεί αυτό το έλλειμμα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια ώρα όμως, η χαμηλή ΟΤΣ σημαίνει ότι οι προμηθευτές (δηλαδή κυρίως η ΔΕΗ) αγοράζουν φθηνά το ρεύμα και θα έπρεπε να επωφελούνται οι καταναλωτές. Επειδή όμως τα τιμολόγια ρυθμίζονται απο το ΥΠΕΚΑ, η ΔΕΗ εξακολουθεί και πουλάει στις ίδιες τιμές το ρεύμα με αποτέλεσμα να κερδίζει εκατομμύρια, αντί δηλαδή να επωφελούνται οι καταναλωτές».

Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο... καταναλωτής. 

(enet.gr)