Η σωστή ισορροπία υγρών είναι άκρως σημαντική για έναν αθλητή. Τα πολλά υγρά μπορεί να βλάψουν, εξίσου και τα λίγα.

Η Cambridge Consultants πρόσφατα κατασκεύασε μια φιάλη που καταγράφει τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος καθώς και τις ανάγκες του αθλητή σε υγρά.

Στην Idration, όπως είναι το όνομα της φιάλης, αναβοσβήνει ένα μπλε χρώμα όταν οι μετρήσεις, που συγκρίνονται με τις πληροφορίες στο smartphone του χρήστη, υποδείξουν την ανάγκη του σώματος για νερό.

(scienceillustrated)