Σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – Ασθένειες των Εσπεριδοειδών και Ελιάς:

Α) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

• Για τη Μύγα Μεσογείου
Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται μέτριοι πληθυσμοί. Οι προσβολές των καρπών ξεκινάνε με την έναρξη της ωρίμανσης στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και μανταρινιάς. Οι προσβεβλημένοι καρποί ωριμάζουν πρόωρα (κιτρινίζουν) και πέφτουν.
Συνιστάται έναρξη δολωματικών ψεκασμών, 10-15 ημέρες πριν την αλλαγή (ξεθώριασμα) του πράσινου χρώματος των καρπών. Το δόλωμα ψεκάζεται σε κλαδιά χωρίς καρπούς, στους κορμούς και σε φράκτες.
Ο δολωματικός ψεκασμός επαναλαμβάνεται κάθε 10-12 ημέρες.

• Για την Κόκκινη Ψώρα & Παρλατόρια (Μαύρη ψώρα)
Οι έξοδοι κινητών μορφών της τρίτης γενιάς και στα δύο έντομα είναι σε εξέλιξη.
Όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές για καθένα από τα δύο είδη, συνιστάται καταπολέμηση άμεσα.

• Για τον Πλανόκοκκο
Προσβάλει τους καρπούς, υποβαθμίζοντας την εμπορική τους αξία, με τα βαμβακώδη νημάτια και τα μελιτώματα (κόλλα) που εκκρίνει, δευτερευόντως με την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς.
Όπου παρατηρούνται το φθινόπωρο προσβολές καρπών (κάτω από τον κάλυκα, στον ομφαλό, στα σημεία επαφής με άλλους καρπούς ή κλάδους) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15%, συνιστάται ψεκασμός στις ίδιες ημερομηνίες με την κόκκινη ψώρα ή συνδυασμένη καταπολέμηση.

• Για το Φυλλοκνίστη
Να συνεχιστεί η προστασία σε νεαρά δέντρα και φυτώρια με τρυφερή βλάστηση.

• Για το Διαλευρώδη
Σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα δροσερών και υγρών περιοχών, ευνοείται η ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών. Συστήνονται καλλιεργητικά μέτρα (αφαίρεση λαίμαργων βλαστών, αποφυγή όψιμων λιπάνσεων).
Όπου οι πληθυσμοί είναι επιζήμιοι να γίνει ψεκασμός με θερινό πολτό.

• Για τον Εριώδη Αλευρώδη
Σε δέντρα με τρυφερή βλάστηση παρατηρήθηκαν ωοτοκίες και έναρξη εκκολάψεων.
Αντιμετωπίζεται με τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον διαλευρώδη. Η καταπολέμηση με χημικά μέσα πρέπει να αποφεύγεται, ωστόσο εάν πρόκειται για έντονη προσβολή να προτιμηθούν οι θερινοί πολτοί που δεν βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα.

• Για το Τετράνυχο
Όσο αφορά τον Eutetranychus orientalis που αποτελεί παθογόνο καραντίνας και έχει εμφανισθεί σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου:
Υπενθυμίζεται ότι στην Κρήτη δραστηριοποιείται το φθινόπωρο, και προσβάλει φύλλα και καρπούς όλων των εσπεριδοειδών. Η προσβολή δε γίνεται εύκολα αντιληπτή, παρά μόνο όταν έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζημιά. Χαρακτηριστική είναι η σταχτόχρωμη, χλωρωτική εμφάνιση των προσβεβλημένων φύλλων και η παρουσία όλων των βιολογικών σταδίων του τετράνυχου κατά μήκος της κεντρικής νεύρωσης, στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.
Σοβαρές προσβολές προκαλούν φυλλόπτωση, αποφύλλωση, ξήρανση των κλάδων και υπόφαιη όψη στους καρπούς. Ο κίνδυνος εξάπλωσης σε αμόλυντες περιοχές επιβάλλει προσεκτική εξέταση των δενδροκομείων. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να επικοινωνείτε με την υπηρεσία μας.

• Για τη Καπνιά
Η Καπνιά (μαυρίλα) είναι μύκητας που αναπτύσσεται πάνω στα φύλλα και στους καρπούς λόγω των προσβολών διαφόρων εντόμων (κοκκοειδή, εριώδης αλευρώδης, διαλευρώδης).
Επεμβαίνοντας με μυκητοκτόνα χαλκούχα σκευάσματα περιορίζετε την ανάπτυξη της καπνιάς καθώς και τις σήψεις των καρπών που προκαλούνται από τη φυτόφθορα.

Β) ΕΛΙΑ

• Για τη Καρκίνωση
Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και προκαλεί το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινωμάτων) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται μόνο από πρόσφατες πληγές και εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός. Πληγές δημιουργούνται κατά το κλάδεμα, το ράβδισμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο. Όταν τα κλαδιά έχουν πολλούς όγκους γίνονται καχεκτικά και ξηραίνονται. Ιδιαίτερα πρέπει να προστατεύονται τα μικρά δέντρα. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι πολύ ευαίσθητη ποικιλία.

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:
- Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.
- Αμέσως μετά από παγετό ή χαλάζι συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο.
-Μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου, να γίνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.
- Τα προσβεβλημένα κλαδιά να αφαιρούνται το καλοκαίρι, με ξηρό καιρό και να καίγονται. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.
-Για την εγκατάσταση νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.

• Για το Κυκλοκόνιο
Ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, με χαρακτηριστικό σύμπτωμα την εμφάνιση κυκλικών νεκρωτικών κηλίδων, «μάτια παγωνιού» στην πάνω επιφάνεια. Προσβάλλονται τα παλαιότερα φύλλα στα χαμηλότερα μέρη του δέντρου, ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές με πυκνή φύτευση. Η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας. Ευαίσθητες ποικιλίες, η Θρουμπολιά και η Τσουνάτη ενώ η Κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική.
Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό της ασθένειας. Η καταπολέμηση είναι προληπτική. Σε ελαιόδεντρα ευαίσθητων ποικιλιών και σε περιοχές ευνοϊκές για το κυκλοκόνιο, συνιστάται ένας ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο πριν την έναρξη των βροχών.

• Για τη Φόμα
Χρόνια μυκητολογική ασθένεια. Διαπιστώνεται από σταδιακή εμφάνιση διάσπαρτων ξερών και ημίξερων νεαρών κλαδιών (2-3 ετών) που διατηρούν τα ξερά φύλλα, στην κόμη μεγάλων κυρίως δέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται από πληγές, με βροχερό καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι ουλές που σχηματίζονται από την πτώση των φύλλων είναι σημεία εισόδου του μύκητα.
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας απαιτείται συστηματική αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών και καταστροφή με φωτιά κατά τη ξηρή περίοδο. Τα κλαδέματα πρέπει να γίνονται αργά την άνοιξη και να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος.
Επιπλέον συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με προστατευτικά μυκητοκτόνα πριν την έναρξη των βροχών και επανάληψη αμέσως μετά τη συγκομιδή.

• Για τη Καπνιά
Είναι μύκητες που αναπτύσσονται πάνω σε μελιτώματα, κυρίως του λεκανίου. Κλαδίσκοι, βλαστοί και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς με αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.
Η εξάλειψη του λεκανίου και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την καπνιά. Μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα μετά τη συγκομιδή βοηθάει στον καθαρισμό των δέντρων.

• Για τους Λειχήνες
Πρόκειται για το κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και τους κλάδους των ελαιοδέντρων σε υγρές κυρίως περιοχές.
Συνιστάται ψεκασμός κορμών και κλάδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα με χαλκούχα σκευάσματα.

Παρατήρηση: Να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή.