Η Vodafone αναγνωρίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των ανήλικων στο διαδίκτυο, έχει αναλάβει μία σειρά από σχετικές πρωτοβουλίες πληροφόρησης του κοινού, όπως είναι η έκδοση του εντύπου «Οδηγός για Γονείς» ή η παροχή δυνατότητας ελέγχου της πρόσβασης από κινητό στο διαδίκτυο.

Ο «Οδηγός για Γονείς», ο οποίος ανανεώθηκε το 2010 ύστερα από την πρώτη έκδοση το 2007, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητό τηλέφωνο και από ηλεκτρονικό υπολογιστή, στους τρόπους ελέγχου της πρόσβασης, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδικτυακό εκφοβισμό, αλλά και στον εθισμό στο διαδίκτυο και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.

Έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με δύο έγκριτους φορείς, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.

Στις 37 σελίδες του παρουσιάζει με απλά λόγια τη σχετική τεχνολογία, τις διαρκώς εξελισσόμενες υπηρεσίες και παράλληλα ειδικοί επιστήμονες δίνουν χρήσιμες συμβουλές.

Αναφορικά με υπηρεσίες που διατίθενται μέσα από το μενού υπηρεσιών MyWeb της Vodafone και απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, η εταιρεία εφαρμόζει την υποχρεωτική επικύρωση της ηλικίας του χρήστη προκειμένου του επιτραπεί η είσοδος σε αυτές.

Η εταιρεία παράλληλα, παρέχει τη  δυνατότητα σε γονείς, να μπορούν να  απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των παιδιών τους στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Δηλαδή, οι χρήστες εκείνοι που δεν επιθυμούν είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Vodafone, που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vodafone και να ζητήσουν την ενεργοποίηση  του «Προφίλ για ανηλίκους» στο συγκεκριμένο αριθμό κλήσης.

Όσον αφορά στο διαδίκτυο (internet) γενικότερα, η Vodafone παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της πρόσβασης, από κινητό τηλέφωνο, σε περιεχόμενο που διατίθεται ελεύθερα από το διαδίκτυο.

Ο τρόπος ελέγχου της πρόσβασης είναι απλός, μέσω της επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Vodafone, όπου ζητώντας  την ενεργοποίηση ειδικού φίλτρου, περιορίζεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους του διαδικτύου μέσω του κινητού τηλεφώνου.

Η Vodafone σε μια συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού με στόχο την προστασία των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου, συμμετέχει σε σχετικά συνέδρια παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της για το θέμα.

Tον Απρίλιο του 2011, η Vodafone συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο e-life 2011 με θέμα «Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του διαδικτύου» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Στόχος του συνεδρίου ήταν η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά με τη διάδραση των νέων τεχνολογιών με τον άνθρωπο, για τη θωράκιση και ενδυνάμωση του ψηφιακού πολίτη.