Με προυπολογισμό 300.000 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση της αγοράς ενός ειδικού εκχιονιστικού μηχανήματος για τον Δήμο Ανωγείων Ρεθύμνης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρου Αρναουτάκη το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".

Όπως αναγράφεται στην απόφαση « η πράξη αφορά στην προμήθεια : «Μηχανήματος έργου μετά ειδικού εξοπλισμού (μηχάνημά πολλαπλών χρήσεων με παρελκόμενα – πολυμηχάνημα)» που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ανωγείων για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούν οι έντονες χιονοπτώσεις των χειμερινών μηνών.

Ακόμη και το βασικό αστικό οδικό δίκτυο καθίσταται συχνά απροσπέλαστο ενώ τακτικά απαιτείται η συνδρομή του δήμου για απεγκλωβισμό αποκλεισμένων κτηνοτρόφων ή/και επισκεπτών στις ορεινές περιοχές του δήμου που παρουσιάζουν επισκεψιμότητα όλο το χρόνο λόγω της κτηνοτροφικής δραστηριότητας αλλά και του χειμερινού τουρισμού.

Το υπό προμήθεια μηχάνημα έργου είναι εξοπλισμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα εξαρτήματα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προαναφρθέντα φαινόμενα :

• ευθεία εκχιονιστική λεπίδα
• φρέζα χιονιού
• αλατοδιανομέα»