Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται η καινοτόμος μέθοδος της νεφρικής απονεύρωσης για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.

Η νέα μέθοδος βασίζεται στην επινόηση ενός καθετήρα, ο οποίος επιτυγχάνει τη νεφρική απονεύρωση, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της αρτηριακής πιέσεως και της ανάγκης χορηγήσεως μεγάλου αριθμού φαρμάκων.

Η καινοτόμος αυτή πρακτική μειώνει σαφώς την ανάγκη συνεχούς αντιϋπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής σε πολλούς ασθενείς, αφού επιφέρει δια μιάς σαφή βελτίωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης.

Η πρωτότυπη αυτή μέθοδος εφαρμόσθηκε πρόσφατα με επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Η επέμβαση δεν είχε καμία επιπλοκή σε κανέναν ασθενή.

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία και προσβάλλει περίπου το 25% του ενηλίκου πληθυσμού στις δυτικές κοινωνίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 50% των ατόμων ηλικίας 60 έως 69 ετών και περίπου το 85% των ατόμων ηλικίας πάνω από 70 ετών, έχουν παρουσιάσει αρτηριακή υπέρταση.

Ο ανεπαρκής έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης αποτελεί αυτή τη στιγμή τον κύριο προδιαθεσιακό παράγοντα για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα στη δυτική κοινωνία, όπου ευθύνεται για το 60% των εγκεφαλικών επεισοδίων και 90% περίπου των εμφραγμάτων, τα οποία οδηγούν σε επτά εκατομμύρια θανάτους ανά έτος.

Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης επιτυγχάνεται με μια ευρεία κατηγορία φαρμάκων, τα οποία φυσικά δεν στερούνται επιπλοκών. Σε πολλές δε κατηγορίες ασθενών, όπως οι διαβητικοί, απαιτείται πολλάκις ο συνδυασμός τεσσάρων ή και πέντε φαρμάκων προκειμένου να ελεγχθεί η αρτηριακή πίεση. Μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιαστεί επεμβατικός τρόπος της νόσου αυτής.

Η νέα μέθοδος έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και έχει συνοδευθεί από ανακοινώσεις σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Η επέμβαση είναι τεχνικά εύκολη και μέχρι τώρα δεν έχει ακολουθηθεί από καμία παρενέργεια ή σοβαρή επιπλοκή.

(health.in.gr)