Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα, οι Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕΕ Αθηνών και οι Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

Ενόψει της διαδικασίας μετάπτωσης δεδομένων, ώστε να λειτουργήσει η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων την 10/10/2011 και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διαδικασία αυτή από τις μηχανογραφικές κινήσεις των υπηρεσιών:

- Οι Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών και ΦΑΕΕ Αθηνών δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011, αντίστοιχα.

- Οι ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Παρασκευή, στις 7 Οκτωβρίου 2011.

- Τα Τμήματα Κ.Β.Σ. και Μητρώου των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης θα περατώσουν σήμερα τις συναλλαγές τους με το κοινό στις 13.00 το μεσημέρι.

Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών έχει ήδη αναρτηθεί σε εμφανή σημεία των κτιρίων στέγασης των Εφοριών σχετική ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι, για τη μη λειτουργία τους.