Το Δημόσιο θα εκδώσει στις 11 Οκτωβρίου έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 14η Οκτωβρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη-ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 13 Οκτωβρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία όπως αναφέρει το In.gr, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει συνολικά 1,625 δισ. ευρώ και το επιτόκιο είχε αυξηθεί, οριακά, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη έκδοση, στο 4,56%.