Ο Δήμος «Ν. Καζαντζάκης» προχώρησε στη κατασκευή των φραγμάτων Δαμανίων και Αρμανωγείων με προγραμματισμό και σχεδιασμό που περιελάμβανε συνεργασίες με αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε, βάση προγραμματικής σύμβασης, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Και τα δύο τεχνικά έργα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και ήδη αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα ο Δήμος , έχει προχωρήσει σε όλες οι διαδικασίες μελέτης και εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για τη κατασκευή των δικτύων άρδευσης που θα δώσουν πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόφραγμα στα Δαμάνια, αποτελεί συμπληρωματικό έργο του φράγματος. Η κατασκευή του έγινε με βάση τις ίδιες επιστημονικές προδιαγραφές που εγγυάται η συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι αστοχίες και οι παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη καταστροφή μέρους του, δεν έχουν επιτρέψει την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου από τον Δήμο. Τη διάγνωση των αιτιών με βάση συγκεκριμένα δεδομένα ανέλαβε ο ίδιος επιστημονικός Φορέας που συνεργαζόμαστε, όπως επίσης και την υποστήριξη στην ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης. Η πραγματογνωμοσύνη είναι ήδη στη διάθεσή μας και προγραμματίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα διευρυμένο τεχνικό συμβούλιο προκειμένου να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του έργου.

Στην ανακοίνωνωση του Αρχανών επίσης τονίζεται:
 "Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με δική μας πρωτοβουλία έχουμε έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημίες, προγραμματίζεται η αποκατάσταση τους όπου είναι δυνατόν, ενώ έχει ήδη καταβληθεί και μέρος των αποζημιώσεων.
Επίσης οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι ελέγχονται οι τυχόν ευθύνες του εργολάβου του συγκεκριμένου έργου καθώς επίσης και οι αιτιάσεις του για σύνδεση της αστοχίας με έκτακτα καιρικά φαινόμενα κατά τη περίοδο κατασκευής του.

Όσων αφορά κάποιες αναφορές δημοσιευμάτων για εμφανή απουσία οπλισμού σκυροδέματος ή προκλητικά εμφανείς κακοτεχνίες και προχειρότητες στο έργο, θα πρέπει να τονιστεί ότι:
τα φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών –υδροληψίας, αποτελούν φράγματα βαρύτητας από σκυρόδεμα. Σύμφωνα με τη μέθοδο κατασκευής τους, το ίδιο το βάρος τους, εξασφαλίζει την παραλαβή των δυνάμεων ολίσθησης και ανατροπής που ασκεί σε αυτά το νερό. Επομένως δεν απαιτείται οπλισμός και για αυτό το λόγο δε προβλεπόταν στη μελέτη η εγκατάστασή του .
Η κατασκευές φραγμάτων αποτελούν δύσκολα, πολύπλοκα τεχνικά έργα και δε γίνεται να αντιμετωπίζονται με προχειρότητα. Δεν γίνεται επίσης να αντιμετωπίζονται με διάθεση εύκολης κριτικής και δημιουργίας εντυπώσεων.

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να παραδώσει ένα ασφαλές, ολοκληρωμένο και λειτουργικό έργο στη τοπική κοινωνία".