Σε δημοσιεύματα περί κρυφών αυξήσεων στα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, λόγω του συστήματος ενιαίας χρέωσης, απάντησε την Τετάρτη το υπουργείο Περιβάλλοντος, αναφέροντας πως με οι αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού δεν οδηγούν σε επιπλέον αυξήσεις. Την ύπαρξη κρυφών αυξήσεων αρνείται και η ΔΕΗ.

Το υπουργείο ανέφερε σχετικά με την αντικατάσταση του συστήματος κλιμακωτής χρέωσης από ενιαία, πως «η αλλαγή στο σύστημα της προοδευτικής χρέωσης δεν επηρεάζει την τιμή της κιλοβατώρας, απλώς απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού».

Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει πως με βάση τα δεδομένα της ΔΕΗ και την επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου, «οι αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο είναι οριακές για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών ενώ για άλλες προκύπτει μείωση».

Το υπουργείο σημειώνει επίσης πως με τα νέα τιμολόγια προκύπτουν ουσιαστικές μειώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις της χώρας, αναφέροντας πως 1,5 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εμπορικές και βιομηχανικές) θα έχουν μείωση από 18,7% έως 4,7% της μέσης συνολικής τιμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος."

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει πως «με βάση τα νέα τιμολόγια:

Για τις χαμηλές τετραμηνιαίες καταναλώσεις (μέχρι 800 KWh) και υπό την προϋπόθεση ότι το νοικοκυριό έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ΚΟΤ προκύπτει μείωση έως 20% (ΚΟΤ Ι ) και έως 30% (ΚΟΤ ΙΙ). Δικαιούνται να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή 1.200.000 καταναλωτές.
Για τις χαμηλές τετραμηνιαίες καταναλώσεις (μέχρι 800 KWh) που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ (κυρίως παραθεριστικές κατοικίες, κλειστά σπίτια, δεύτερες κατοικίες, σπίτια μόνιμων κατοίκων εξωτερικού κλπ) προκύπτει μέση αύξηση 9,1%, δηλαδή περίπου 1,8 ευρώ το μήνα (για 800 KWh τετραμηνιαία κατανάλωση).
Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 900 KWh προκύπτει αύξηση 1,7 %, δηλαδή 0,41 ευρώ τον μήνα.
Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 1200 KWh προκύπτει αύξηση 0,99 %, δηλαδή 0,33 ευρώ τον μήνα.
Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 1700 KWh προκύπτει αύξηση 2,1 %, δηλαδή 1,04 ευρώ τον μήνα.
Τέλος, για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 2500 KWh προκύπτει μείωση 0,95 %, δηλαδή μείωση 0,89 ευρώ τον μήνα».

Στους υπολογισμούς αυτούς περιλαμβάνεται το σύνολο του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τον ΦΠΑ.

Τη ύπαρξη κρυφών αυξήσεων στα νέα τιμολόγια αρνείται και η ΔΕΗ, λέγοντας ισχύει στο ακέραιο η ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 28 Δεκεμβρίου σχετικά με τις αναπροσαρμογές και πως τα νέα τιμολόγια θα αναρτηθούν (με παραδείγματα για τις διάφορες κατηγορίες) μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Η επιχείρηση τόνισε επίσης πως «ασκεί την τιμολογιακή πολιτική της με αίσθημα υψηλής κοινωνικής ευθύνης».

www.in.gr