Με στόχο την ενδυνάμωση του ελεγκτικού έργου για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών προχωράει στην δεύτερη φάση λειτουργίας του Πληροφοριακού Σύστημα ELENXIS.

Το υπουργείο έδωσε ένα περιληπτικό «απολογισμό» της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, η οποία οδήγησε σε αρκετές περιπτώσης διαπίστωσης φορολογικών παραβάσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα λοιπόν με το ΥΠΟΙΚ, το Μαίο εντοπίστηκαν μέσω ELENXIS 8.666 φυσικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατ.ευρώ που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας την χρονική περίοδο 1997-2007. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 15.787 δηλώσεις ΦΜΑΠ από 2.964 φυσικά πρόσωπα και εισπράχθηκαν 30.456.811,88 ευρώ.

Τον Ιούνιο, εντοπίστηκαν 1.750 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις προς έλεγχο με βασικό κριτήριο επιλογής τα μη δηλωθέντα εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες (αγοροπωλησίες ακινήτων).

Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Ιούλιο και μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί ο έλεγχος 179 περιπτώσεων με εισπραχθέντα ποσά για το δημόσιο 26.163.331 ευρώ. Η περαίωση του μεγαλύτερου μέρους των ελέγχων αυτών προβλέπεται για τον Δεκέμβριο 2011.

Επίσης, μέσω του ELENXIS εντοπίστηκαν 1.000 επιχειρήσεις για διενέργεια προληπτικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ από τους οποίους διαπιστώθηκαν 7.664 παραβάσεις σε βάρος τους, με συνολικά καταλογισθέντα πρόστιμα ύψους 11.170.000 ευρώ.

Το υπουργείο σύμφωνα με το in.gr, αναφέρει πως έχει θέσει «σε άμεση προτεραιότητα την όσο γίνεται ταχύτερη ένταξη του συστήματος ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού με πληροφορίες, δεδομένα και ορθά επιλεγμένες προτεραιότητες».