Σχέδιο τιτλοποίησης των μελλοντικών εσόδων που θα προκύψουν από το μεγάλο φωτοβολταϊκό project Helios, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά 20-30 δισ. ευρώ, επεξεργάζεται η κυβέρνηση σύμφωνα με υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές.

Με δεδομένο ότι η συνολική απόδοση από το project υπολογίζεται σε βάθος 25ετίας ότι θα φτάσει τα 80-100 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς, θα μπορούσε να αναζητηθεί μέρος αυτών των εσόδων προκαταβολικά από τον τραπεζικό τομέα, δηλαδή με μια μορφή τιτλοποίησης μελλοντικών εσόδων.

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει την αυξημένη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς σε ένα ποσοστό της τάξης του 50%, και αυτό γιατί στην αρχική version του Helios η συμμετοχή της Ελλάδας προβλεπόταν να είναι στο 30% και της Γερμανίας στο 70%.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, η τελική μορφή του project αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα, μέχρι το τέλος του έτους, με την υπογραφή του MOU με την Γερμανία, καθώς και με την οριστικοποίηση των τελικών συμφωνιών με την Ε.Ε.

Γ. Παπακωνσταντίνου

Τα πλεονεκτήματα του project «Helios» σε σχέση με τις αντίστοιχες επενδύσεις στη Γερμανία παρουσίασε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου, στο Ελληνογερμανικό επιχειρηματικό φόρουμ τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει 50% μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, άρα και αντίστοιχα μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης.

Το project προβλέπει την εγκατάσταση έως και 10 GW φωτοβολταϊκών, με κόστος επένδυσης έως 20 δισ. ευρώ, σε δημόσια γη συνολικής έκτασης 200.000 στρεμμάτων, η οποία θα παραχωρηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με μακροχρόνια μίσθωση και με εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Η ενέργεια που θα παράγεται, σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, μπορεί να μεταφέρεται στην Ευρώπη είτε πραγματικά είτε στατιστικά. Για τη φυσική μεταφορά της ενέργειας χρειάζεται η κατασκευή νέων δικτύων καθώς η υπάρχουσα υποδομή επιτρέπει τη μεταφορά έως 2 GW. Για την κατασκευή των νέων δικτύων επιδιώκεται η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, αλλά και με τη μέθοδο του project financing.

.