Ζήτησαν να εξαιρεθούν από την εφεδρεία και τους επιβλήθηκε το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου και πλαφόν αμοιβών 1.900 ευρώ.

Πρόκειται για κάποια από τα 151 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών ενέταξε πρώτα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, ενώ πολλά εξ αυτών δεν υπάγονται καν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ειδική ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο της προηγούμενης Πέμπτης με την οποία τροποποιούνται τρεις διαφορετικοί νομοί (Ν. 2362/1995, Ν.3429/2005 και ο Ν.3899/2010), ώστε να συμπεριλάβει και τους φορείς αυτούς στο νέο μισθολόγιο.

Ειδικότερα, διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που θα εξετασθεί την Τρίτη σε κοινή συνεδρίαση των Επιτρόπων Οικονομικών Υποθέσεων και Δημοσίας Διοίκησης της Βουλής προβλέπει πως το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμόζεται και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία σχέση με το Δημόσιο.

Έτσι, υπάγονται στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμοί που ποτέ μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι προσλάμβαναν το προσωπικό τους με όρους εργασίας ιδιωτικού τομέα.

Ζήτημα με τους φορείς αυτούς ανέκυψε στα μέσα Σεπτεμβρίου όταν η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο σε αυτά τα ΝΠΙΔ ζητώντας να ορίσουν αριθμό προσωπικού που θα υπαχθεί σε εργασιακή εφεδρεία. Πολλοί εκ των φορέων αντέδρασαν καθώς θεώρησαν πως κακώς υπάγονται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ζήτησαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή να γνωμοδοτήσει στο υπουργείο Οικονομικών για την εξαίρεσή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, χωρίς η ΕΛΣΤΑΤ να έχει εκδώσει την σχετική γνωμοδότηση – απόφαση (που δεν είναι δεσμευτική για τα δικαστήρια) για το ποιοι εξ αυτών υπάγονται ή όχι στην εφεδρεία, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και τους ενέταξε στο ενιαίο μισθολόγιο.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:

- Το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 1.900 ευρώ το μήνα.

- Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στο Δημόσιο.

Πάντως, πολλοί φορείς αναμένεται να μην λάβουν υπόψη τους τις εν λόγω διατάξεις. Αυτό διότι σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο οι φορείς υποχρεούνται με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός 20 ημερών να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισμών.

Σε περίπτωση επιχορήγησης του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό, και εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του οργανισμού διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση του. Όμως η «απειλή» αυτή είναι κενή περιεχομένου για τους περισσότερους φορείς που βασίζονται κυρίως σε ίδια μέσα.