Μείωση 11,7% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο

Μείωση κατά 11,7% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2010, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 8,4%, έναντι μείωσης 5,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Πτώση 27,8% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο 2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.369 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 524,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.871,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 27,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,9% στην επιφάνεια και κατά 37,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3.343 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 514,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.827,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 27,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,4% στην επιφάνεια και κατά 36,7% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2011 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 44,0 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2010, είναι 2,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Ιούλιο 2010 έως τον Ιούνιο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 40.963 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.993,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 29.165,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 23,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,4% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 23,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 32,7% στην επιφάνεια και κατά 32,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010 (Πίνακας 4).

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου , η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,7 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 47,6 % στην επιφάνεια και κατά 45,0 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2010.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 35,6 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 47,4 % στην επιφάνεια και κατά 44,6 % στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010.

Αύξηση 38,6% στις εξαγωγές τον Αύγουστο

Αύξηση 38,6% σημείωσαν οι εξαγωγές τον Αύγουστο σε σχέση με την αντίατοιχη περίοδο του 2010. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε στο ποσό των 2.349,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.326,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011 παρουσίασε μείωση 13,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2009 - Αυγούστου 2010.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.666,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.202,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 38,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.075,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.065,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011 παρουσίασε αύξηση 13,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2009 - Αυγούστου 2010.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε στο στο ποσό των 2.686,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.206,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010. Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών των πετρελαιοειδών, υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις", μετά από τον έλεγχό τους, για τον Αύγουστο 2010 που αφορούν στα πετρελαιοειδή έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για τον Αύγουστο 2011 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Αυγούστου 2011 και Αυγούστου 2010.