«Ψαλίδι» έρχεται και στους μισθούς και των δημοσίων υπαλλήλων που διέπονται από ειδικά μισθολόγια, μετά τις έντονες πιέσεις της τρόικας προς τον υπουργό Οικονομικών για επέκταση των περικοπών στη μισθολογική δαπάνη σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του Δημοσίου.

Έως το τέλος του 2011 θα έρθουν νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα επηρεαστούν οι αμοιβές περίπου 300.000 υπαλλήλων των ειδικών μισθολογίων, όπως είναι οι γιατροί του ΕΣΥ, οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

H άμεση υπαγωγή στις διατάξεις του νέου μισθολογίου-βαθμολογίου δεν είναι εφικτή, καθώς, σύμφωνα με «Τα Νέα», υπάρχει διαφοροποίηση στην ιεραρχική εξέλιξη των υπαλλήλων στα ειδικά μισθολόγια σε σχέση με όσα προβλέπονται για τους υπαλλήλους των υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών.

Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν οι μισθοί όσων υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια να αντιστοιχηθούν απόλυτα με τους νέους μισθούς, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και οι οποίοι συνδέονται με τους έξι βαθμούς στους οποίους θα μπορούν να εξελίσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ωστόσο, κατά τις επαφές που είχε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος με τους εκπροσώπους της τρόικας, τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη άμεσης εξίσωσης των μισθολογικών απολαβών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα επεξεργαστεί ρύθμιση με βασική κατεύθυνση να εξισωθούν σε γενικές γραμμές οι βασικοί μισθοί των ειδικών μισθολογίων με εκείνους των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, όπως θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, όπως έγινε και για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ όπου τίθεται ανώτατο όριο μισθών ανάλογο με αυτούς που προβλέπονται ανά εκπαιδευτική κατηγορία για τον στενό δημόσιο τομέα.

Η διαφοροποίηση για τα ειδικά μισθολόγια θα είναι πως θα διατηρηθούν κάποια επιδόματα που προβλέπονται για κάθε κατηγορία προσωπικού.

Οι γιατροί του ΕΣΥ λαμβάνουν για παράδειγμα επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων επιδόματα όπως κινδύνου και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ στα μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ και ΤΕΙ καταβάλλεται ερευνητικό επίδομα και επίδομα διδακτικής προετοιμασίας.

Στα ειδικά μισθολόγια είναι οι γιατροί ΕΣΥ, τα μόνιμα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, τα μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι ερευνητές, οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, το επιστημονικό-ερευνητικό προσωπικό ΚΕΠΕ, το προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι αρχιερείς και οι μουσικοί.