Χρήστες Διαδικτύου ακόμη και από την ηλικία των πέντε ετών είναι πολλά παιδιά στη χώρα μας, ενώ ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό παιδιών στην ίδια ηλικία διαθέτει ακόμη και προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.319 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.

Όπως διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις τους, στην πλειονότητα των νηπιαγωγείων (76%) τουλάχιστον ένα στα δέκα νήπια χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εκτός σχολείου.

Σε ένα από τα τέσσερα νηπιαγωγεία, τρία στα δέκα νήπια χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ενώ σε ένα στα δέκα νηπιαγωγεία το ποσοστό των νηπίων που κάνουν χρήση του Διαδικτύου εκτός σχολείου εκτοξεύεται στο 50%.

Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι, στο 10% των νηπιαγωγείων, ένα στα δέκα νήπια έχει δικό του κινητό τηλέφωνο, ενώ δύο παιδιά στα δέκα στο 14% των νηπιαγωγείων διαθέτουν προφίλ σε κάποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Δημοτικό, τουλάχιστον ένας στους τέσσερις μαθητές χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εκτός σχολείου, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει το 50% σε περισσότερο από το μισό του συνόλου των σχολικών μονάδων.

Στο 19% των δημοτικών σχολείων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός σχολείου κυμαίνονται από ποσοστό 80% έως και 100%. Στα ύψη είναι και τα ποσοστά χρήσης κινητής τηλεφωνίας, αφού τουλάχιστον στα μισά δημοτικά εννέα στους δέκα μαθητές δηλώνουν κάτοχοι κινητού τηλεφώνου.

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, το Διαδίκτυο εκτός σχολείου χρησιμοποιείται από το 88% των μαθητών. Επί της συντριπτικής πλειονότητας των σχολείων (97%), επτά με δέκα μαθητές διαθέτουν δικό τους κινητό τηλέφωνο.

Στα έξι από τα 10 γυμνάσια/λύκεια της χώρας, τουλάχιστον επτά στους δέκα μαθητές έχουν προφίλ σε κάποιο ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης. Σε ποσοστό 73% των σχολείων, κατά μέσο όρο, έξι με επτά στους δέκα μαθητές έχουν προφίλ στο Facebook.

Όπως επισημαίνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των ανηλίκων χρηστών για τις διαδραστικές τεχνολογίες, έτσι ώστε «να γνωρίζουν τα οφέλη και τους δυνάμενους κινδύνους και να κατανοήσουν τους λόγους που ωθούν τους ανήλικους χρήστες από τόσο μικρή ηλικία στη χρήση του Διαδικτύου».

Σημαντικό κρίνεται, επίσης όπως αναφέρει η zougla.gr, να θέτουν οι γονείς όρια χρήσης των τεχνολογιών αυτών από μικρή ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύεται ρητά σε ανήλικους χρήστες κάτω των 13 ετών.